کدام بخش از سایت را بیشتر می پسندید؟
(9.366%) 34
اخبار
(23.41%) 85
ورزشی
(11.84%) 43
مهدویت
(6.611%) 24
گردشگری
(28.09%) 102
جنگ نرم
(0.550%) 2
بهداشت
(0.275%) 1
سبک زندگی
(16.52%) 60
ولایت نامه
(0.826%) 3
برگزیده
(1.101%) 4
مخصوص جوانان
(0.826%) 3
بیداری اسلامی
(0.550%) 2
آشپزی

تعداد شرکت کنندگان : 363